Με ποιους τρόπους επικαιροποιούν τα σχολεία τις εγγραφές στο ολοήμερο.

Ημερίδα από το ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων"

Υποβολή αιτήσεων για τα νέα τμήματα Μαθητείας που θα λειτουργήσουν τον Δεκέμβριο

Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δ. Αττικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018