Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018

Αλλαγές διευθυντών σχολείων: Ανακοίνωση του Συλλόγου ΠΕ Χανίων σε παρεμβάσεις γονέων.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Η ΔΟΕ για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών μελών σχολικών επιτροπών

ΣΕ ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση και την ασφάλιση της Μαθητείας στα Ι.Ε.Κ.


Αρχείο Δημοσιεύσεων